Η «Χρήστος Σερέτης & Συνεργάτες»  παρέχει μια σειρά εξειδικευμένων υπηρεσιών που «κάνουν την διαφορά», αποδίδοντας πρόσθετη αξία στην επιχείρησή σας. Οι υπηρεσίες μας παρέχονται με μεθοδικότητα, υπευθυνότητα, επαγγελματισμό, μεγιστοποιώντας την εταιρική κι επενδυτική απόδοση. 

Η λίστα των υπηρεσιών μας αφορά: 

Ίδρυση εταιρίας: Αναλαμβάνουμε το σύνολο των διαδικασιών που απαιτούνται για την ίδρυση και λειτουργία εταιρίας στην Ελλάδα. Έτσι η επιχειρηματική σας δραστηριότητα ξεκινά σε στέρεες βάσεις. Επίσης την ίδρυση θυγατρικής εταιρίας στην οποία θα βασιστεί με ασφάλεια η επένδυσή σας. 

Ενδο-ομιλικές συναλλαγές: Παρέχουμε ολοκληρωμένη εποπτεία ενδοομιλικών συναλλαγών, αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητες κι ευκαιρίες που παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία. Αναλαμβάνουμε κάθε διαδικασία τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών απέναντι στις αρμόδιες αρχές,  όπως και την διευθέτηση τυχόν φορολογιών ελέγχων. 

Συστήματα κοστολόγησης: Μέσω της υλοποίησης συστημάτων κοστολόγησης, συμβάλλουμε καταλυτικά στην καλύτερη οργάνωση, σχεδιασμό και προγραμματισμό των επιχειρηματικών σας δραστηριοτήτων. Στόχος μας η αποτελεσματικότητα στην οικονομική και τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης. 

Ελεγκτικές υπηρεσίες: Διαμορφώνουμε, σε συνεργασία με τους πελάτες μας, τους κατάλληλους ενδο -επιχειρησιακούς  ελεγκτικούς μηχανισμούς και υπηρεσίες. Έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή να εξακριβώνετε την συμβατότητα της επιχείρησής σας με την ισχύουσα νομοθεσία (φορολογική, εργατική, αναπτυξιακή) και να αποφεύγετε η να διαχειρίζεστε τυχόν επιχειρηματικούς κινδύνους, με τον πλέον ασφαλή τρόπο.

Reporting: Μέσω των υπηρεσιών Reporting παρέχουμε, τακτικά και περιοδικά, την δυνατότητα «απεικόνισης» της επιχείρησής σας με στόχο την πιο αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. Με υπευθυνότητα φροντίζουμε ο πελάτης μας να διαθέτει σαφή γνώση της κατάστασης της εταιρίας με τεκμηριωμένες αναφορές για τα οικονομικά, επενδυτικά και οργανωτικά δεδομένα της. 

Legal: Σε συνεργασία με ένα δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών, η «Χρήστος Σερέτης & Συνεργάτες» προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες και επιχειρηματικά στοχευόμενες λύσεις σε περίπλοκα νομικά ζητήματα. Ιδίως στα πεδία tax, audit, regulation, labor και transactionς