Υπηρεσιες
Χρησιμα
Κοινωνικα Δικτυα
Επικοινωνια
Διεύθυνση

Πανεπιστημίου 56 (7ος Όροφος), 10678, Αθήνα

Email

info@seretisaccounting.gr

Τηλέφωνο

210 33 03 090

Χρήσιμα - Διαδικασίες - Δικαιολογητικά

Διαδικασίες - Δικαιολογητικά

 • Βιβλιάριο Ασθενείας

  Με την Φ 90380/25916/3294/2011 ΚΥΑ δημοσιεύτηκε ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με έναρξη ισχύος την 1/1/2012, ημερομηνία από την οποία καταργείται ο Κανονισμός Παροχών Υγείας του Ο.Α.Ε.Ε..

  Επομένως, για τις παροχές σε είδος αρμόδιος φορέας από 1/1/2012 είναι ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και παραμένουν στον Ο.Α.Ε.Ε. μόνο η ασφαλιστική ικανότητα, η έκδοση βιβλιαρίων ασθενείας, η έκδοση της Ε.Κ.Α.Α. (Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας) και των κοινοτικών εντύπων Ε106, Ε109 και Ε121.

  Οι παροχές σε χρήμα, έξοδα κηδείας και εργατικό ατύχημα, παραμένουν στον Ο.Α.Ε.Ε..

  ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

  Εξυπηρετούνται από το Περ/κό Τμήμα του Ο.Α.Ε.Ε. που ανήκει η έδρα της επιχείρησης.

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ)

  ΑΤΟΜΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ

  1.  Αίτηση
  2.  ΑΜΚΑ
  3.  Βιβλιάριο εισφορών και ταχυπληρωμές  (2 τελευταίες)
  4.  Μια (1) φωτογραφία πρόσφατη
  5.  Αστυνομική ταυτότητα (πρωτότυπη και φωτοτυπία)
  6.  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86  (Δεν είμαι ασφαλισμένος σε κανέναν άλλον ασφαλιστικό φορέα)
  7.  Βεβαίωση διαγραφής από τον κλάδο ασθενείας του προηγούμενου ασφαλιστικού φορέα 
  8.  Α.Φ.Μ. το οποίο να αποδεικνύεται με δημόσιο έγγραφο.


  Kατεβάστε την Αίτηση Aτομικού Βιβλιαρίου Ασθενείας


  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ

  1.  Αίτηση
  2.  ΑΜΚΑ για όλους
  3.  Βιβλιάριο εισφορών και ταχυπληρωμές  (2 τελευταίες)
  4.  Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως  (πρόσφατο)
                                         ή
    Ληξιαρχική πράξη γάμου (πρόσφατη) & Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης και βάπτισης παιδιών (πρόσφατες)
  5.  Μια (1) φωτογραφία (πρόσφατη) για κάθε μέλος
  6.  Αστυνομική ταυτότητα (πρωτότυπη και φωτοτυπία), όσων μελών έχουν
  7.  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86  (Δεν είμαι ασφαλισμένος σε κανέναν άλλον ασφαλιστικό φορέα ούτε και η οικογένειά μου)
  8.  Βεβαίωση διαγραφής από τον κλάδο ασθενείας του προηγούμενου ασφαλιστικού φορέα  για τον ασφαλισμένο και την οικογένειά του
  9.  α) Για να ασφαλίσει ο ή η σύζυγος τον / την σύζυγο, το εκκαθαριστικό του προηγούμενου έτους της εφορίας (φωτοτυπία)

             β) Υπεύθυνη δήλωση του άμεσα ασφαλισμένου (ο ή η σύζυγος μου είναι άνεργος, ανασφάλιστος και συντηρείται από εμένα)

      10.  Για προστατευόμενα μέλη (έως 24 ετών) Υ.Δ. από τον ασφαλισμένο ότι το τέκνο δεν εργάζεται και δε δικαιούται παροχές από άλλο ασφαλιστικό φορέα.

      11. Για προστατευόμενα μέλη (φοιτητές έως 26 ετών) Βεβαίωση σπουδών από το Πανεπιστήμιο και Υ.Δ. από τον ασφαλισμένο ότι το τέκνο δεν εργάζεται και δε δικαιούται παροχές από άλλο                 ασφαλιστικό φορέα.

  Kατεβάστε την Αίτηση Οικογενειακού Βιβλιαρίου Ασθενείας

  ! Όσον αφορά τους ασφαλισμένους του ΤΑΝΠΥ-ΤΠΞ, φωτοτυπίες καταβολών εισφορών από 01/08/2011 και μετά ή βεβαίωση μη οφειλής από το ΤΑΝΠΥ.

  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
  Πάροδος τεσσάρων (4) μηνών από την εγγραφή του ασφαλισμένου με πληρωμένες όλες τις απαραίτητες εισφορές.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
  Σε περίπτωση απουσίας του άμεσα ασφαλισμένου απαιτείται εξουσιοδότηση.
  Σε περίπτωση απώλειας Υ.Δ. από το Αστυνομικό Τμήμα.

  ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

  Εξυπηρετούνται από το Περ/κο Τμήμα του Ο.Α.Ε.Ε. του τόπου κατοικίας τους

  Σημείωση: Το βιβλιάριο ασθενείας που έχουν οι ασφαλισμένοι δεν ακυρώνεται αλλά θα συνεχίσουν να το χρησιμοποιούν και ως συνταξιούχοι.

  Δικαιολογητικά για έκδοση νέου βιβλιαρίου ασθενείας συνταξιούχου.

  1. Αίτηση
  2. Α.Μ.Κ.Α.
  3.  Φωτοτυπία Λογαριασμού ΔΕΗ, ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ.
  4. Συνταξιοδοτική Απόφαση
  5. Φωτογραφία
  6. Ταυτότητα

  Να προσκομιστεί το βιβλιάριο ασθενείας του Ι.Κ.Α. στις περιπτώσεις που είχε εκδοθεί βιβλιάριο με θεώρηση ορισμένου χρόνου προκειμένου να ακυρωθεί από τον Ο.Α.Ε.Ε. και να εκδοθεί νέο.

  Αν πρόκειται για συνταξιούχο αναπηρίας που έχει την απόφαση από τα ΚΕΠΑ και δεν έχει ακόμα εκδοθεί συνταξιοδοτική απόφαση, είναι απαραίτητο να δοθεί υπηρεσιακό σημείωμα από το τμήμα συντάξεων ότι «πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και γίνονται οι κρατήσεις του κλάδου Υγείας» προκειμένου να εκδοθεί το βιβλιάριο.

  Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τα γενικά έγγραφα του Ο.Α.Ε.Ε. ΓΕΝΔΙΠΑΡ/108/399353/19-09-2012και ΓΕΝΔΙΠΑΡ/118/461209/28-09-2012.

  ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ

  Ισχύει ότι και στο οικογενειακό βιβλιάριο των άμεσα ασφαλισμένων.

 •      Το ατομικό βιβλιάριο υγείας είναι η ασφαλιστική ταυτότητα για παροχές σε είδος και σε χρήμα του άμεσα ασφαλισμένου. Το οικογενειακό βιβλιάριο εκδίδεται για τα μέλη της οικογένειάς του.

                     Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας:

   •   Για την έκδοση του ατομικού βιβλιαρίου υγείας απαιτείται η πραγματοποίηση 100 τουλάχιστον ημερών ασφάλισης στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ μέσα στον προηγούμενο χρόνο ή στο τελευταίο 15μηνο. Όταν ο υπολογισμός γίνεται με το 15μηνο δεν λαμβάνονται υπόψη οι τρεις τελευταίοι μήνες. Οι ίδιες προϋποθέσεις απαιτούνται και για την παράταση της ισχύος του ατομικού βιβλιαρίου υγείας.   Δικαιούνται ατομικό βιβλιάριο οι άμεσα ασφαλισμένοι, οι συνταξιούχοι γήρατος, αναπηρίας και θανάτου του Ι.Κ.Α.- ΕΤΑΜ και οι ασφαλισμένοι άλλων ασφαλιστικών ταμείων που καλύπτονται από το Ι.Κ.Α. - ΕΤΑΜ για παροχές σε είδος.

         Κατ` εξαίρεση, για την περίοδο 1/3/2013 - 28/2/2014, οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και τα μέλη οικογενείας τους καλύπτονται για παροχές ασθενείας εφόσον έχουν πραγματοποιήσει 50 ημέρες ασφάλισης.

  Σημειώνεται ότι:

          Για τους εργαζόμενους σε οικοδομοτεχνικά έργα στις 100 ημέρες ασφάλισης θα συμπεριλαμβάνονται και η προσαύξηση 20% και οι ημέρες άδειας.

  Οικογενειακό Βιβλιάριο Υγείας :

    Χορηγείται στα μέλη οικογενείας του (της) ασφαλισμένου (ης) ή συνταξιούχου λόγω γήρατος ή αναπηρίας που είναι ο ή η σύζυγος, η μητέρα, ο πατέρας ,τα άγαμα παιδιά , μέχρι     συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους και εάν μεν είναι άνεργα μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους, εάν δε συνεχίζουν τις σπουδές τους για δύο έτη μετά τη λήξη των σπουδών τους , εφόσον είναι άνεργα, όχι όμως πέρα από τη συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους , εφόσον ζουν μαζί του (της) και συντηρούνται από αυτόν (αυτή).

  Δικαιολογητικά για την έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας

    1. Αμεσα ασφ/νοι

     • Μία φωτογραφία ταυτότητας
     • Αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο (Διαβατήριο κλπ).
     • Εγγραφο που να αποδεικνύει με ασφάλεια την διεύθυνση κατοικίας του ασφ/νου (Λογαριασμος ΔΕΗ, ΟΤΕ, Εκκαθαριστικό Εφορίας κλπ).
     • Βεβαίωση διαγραφής από άλλο φορέα ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν είναι ασφαλισμένος σε άλλο Ταμείο.
    2. Εμμεσα ασφ/νοι (Προστατευόμενα μέλη)

     • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από Δημοτική Αρχή ή Ληξιαρχική Πράξη Γάμου για σύζυγο ή ταυτότητα και Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης όσον αφορά τα τέκνα.
     • Φωτογραφία (πρόσφατη).
     • Για τέκνα άνω των 18 ετών που είναι άνεργα, Υ.Δ., με δυνατότητα κάλυψης μέχρι την ηλικία των 24 ετών.
      Για τέκνα άνω των 24 ετών που είναι άνεργα και σπουδάζουν, βεβαίωση της οικείας σχολής, με δυνατότητα κάλυψης μέχρι της ηλικίας των 26 ετών.
      Για τέκνα που είναι άνεργα και έληξαν οι σπουδές τους, το πτυχίο, με δυνατότητα κάλυψης για δύο χρόνια μετά τη λήξη των σπουδών και όχι πέραν του 26ου έτους της ηλικίας τους.
     • Για την απόδειξη των προϋποθέσεων της συγκατοίκησης και συντήρησης, εκκαθαριστικές φορολογικές δηλώσεις του άμεσα ασφαλισμένου και του μέλους οικογένειας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αποδεικνύει αυτές τις προϋποθέσεις.
       Σημ.: Για την θεώρηση του βιβλιαρίου ασθενείας των προστατευομένων μελών πρέπει να υπάρχει ασφ/κή ικανότητα για παροχή περίθαλψης στο πρόσωπο του άμεσα ασφ/νου.

  Δικαιολογητικά στις περιπτώσεις αλλαγής Ασφαλιστικού Φορέα (Αρθρο 8 Ν.Δ. 4202/61)

   • Ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

    1. Βεβαίωση διαγραφής από τον προηγούμενο φορέα.
    2. Έλεγχος χρονικών προϋποθέσεων για την έκδοση του βιβλιαρίου ασθενείας, ατομικού και τυχόν οικογενειακού.
    3. Μία φωτογραφία πρόσφατη.
    4. Την ταυτότητά του/της.
    5. Εγγραφο που να αποδεικνύει με ασφάλεια την διεύθυνση κατοικίας του ασφ/νου (Λογαριασμος ΔΕΗ, ΟΤΕ, Εκκαθαριστικό Εφορίας κλπ).
   • Ασφάλιση σε άλλο Ταμείο

    1. Βεβαίωση διαγραφής από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
    2. Ακύρωση του βιβλιαρίου ασθενείας ατομικού και οικογενειακού.

      Α. Ειδικές προϋποθέσεις για την ασφάλιση των γονέων

                          Ειδικά για τον πατέρα, τη μητέρα και τους θετούς γονείς προκειμένου να ασφαλιστούν σαν μέλη οικογενείας του παιδιού τους, εκτός από την απόδειξη της κύριας συντήρησης και της                                   συγκατοίκησης απαιτείται:

    • Να έχουν ηλικία άνω των 60 ετών ή να είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω 
    • Να μην έχουν εισοδήματα από οποιαδήποτε αιτία, που να υπερβαίνουν τα εκάστοτε προβλεπόμενα για τους ανασφάλιστους, σύμφωνα με την Γ6/8645/74 Υπουργική Απόφαση και την αριθ.139491/2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β`1747) (το οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 6.000,00€, το οποίο αυξάνεται κατά 20% για τη σύζυγο και για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί. Για άτομα με αναπηρία 67% και άνω αυξάνεται το οικογενειακό εισόδημα κατά 50%).
       

                        Β. Ασφάλιση μελών οικογένειας πολιτών κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

     Χορηγείται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Π.Δ. 106/2007 (ΦΕΚ 135, τεύχος Α`) (οδηγία 2004/38 Ε.Κ.), τους έχει χορηγηθεί το έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής του άρθρου 16 του Π.Δ. αυτού και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

     

                        Γ. Ασφάλιση μελών οικογένειας πολιτών τρίτων χωρών

     Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π. Δ/τος 150/2006, ως μέλη οικογένειας ορίζονται οι υπήκοοι τρίτης χώρας (π.χ. Αλβανία , Συρία κλπ) που διαμένουν στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 131/2006 "Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης" (ΦΕΚ 143/13-7-2006, τεύχος Α`).
     Συγκεκριμένα, από το άρθρο 4 του Π.Δ. 131/2006 σαν μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που κατοικεί νόμιμα στην Ελλάδα, θεωρούνται ο, η σύζυγος, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας και τα κάτω των 18 ετών άγαμα τέκνα τους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν υιοθετηθεί.

    • Παράταση ισχύος Ατομικού & Οικογενειακού Βιβλιαρίου Υγείας:

     • Για τους άμεσα ασφαλισμένους παρατείνονται κάθε φορά για ένα χρόνο,από 1/3 μέχρι 28/2 του επομένου έτους.

     • Για τους συνταξιούχους γήρατος, αναπηρίας αόριστης διάρκειας και τις / τους συζύγους αυτών άνω των (65) ετών, τα βιβλιάρια υγείας θεωρούνται για αόριστο χρόνο, ενώ στα λοιπά μέλη, καθώς και στις / στους συζύγους κάτω των (65) χρόνων, η θεώρηση γίνεται κάθε χρόνο.     • Για τους συνταξιούχους αναπηρίας ορισμένου χρόνου, η θεώρηση γίνεται για ορισμένο χρόνο, ενώ στα μέλη οικογένειάς τους κάθε χρόνο.

                                  Για τους συνταξιούχους θανάτου μέχρι (65) χρόνων η θεώρηση γίνεται κάθε χρόνο, για τους άνω των 65 ετών για αόριστο χρόνο

  •    Για την άδεια εργασίας σε καταστήματα του άρθρου 4 του Π.Δ. 180/79 Υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 282/98), οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

   Δικαιολογητικά:  

   01. Αίτηση χορήγησης άδειας εργασίας σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΕΛΑΣ) (Απαραίτητο έγγραφο)

   02. 4 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες

   03. Φωτοαντίγραφο άδειας παραμονής – πράσινη κάρτα ή οποιοδήποτε έγγραφο νόμιμης παραμονής και εργασίας για αλλοδαπούς

   04. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου Υγείας.

   05. Ένσημα ελληνικής Αστυνομίας ονομαστικής αξίας 2,93€.

   06. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μονίμου κατοικίας (Απαραίτητο έγγραφο)

     Διαδικασία:  

   Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί την έκδοση άδειας εργασίας σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΕΛΑΣ), προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

     Βήµα 1 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.

     Βήμα 2 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS όταν γίνει η παραλαβή του εγγράφου.

   Τέλος, ο υπάλληλος ΚΕΠ παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος.  

    Βήµα 3 : O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο). 

   Βήµα 4 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει.   Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και παραλαμβάνει την άδεια εργασίας σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΕΛΑΣ).  

   Σημειώσεις και επεξηγήσεις  

    Η άδεια εργασίας για ημεδαπούς ισχύει για όλη την επικράτεια χωρίς χρονικό περιορισμό.

    Η άδεια εργασίας προκειμένου για αλλοδαπούς ισχύει για συγκεκριμένο εργοδότη και για όσο χρόνο ισχύει η άδεια παραμονής τους στη χώρα. 

   Οι αρμόδιες υπηρεσίες δέχονται για τους αλλοδαπούς με την αίτηση για άδεια εργασία και φωτοαντίγραφο της αίτησης που υποβάλλουν για το ποινικό μητρώο, εκδίδουν την άδεια εργασίας και σε περίπτωση που το ποινικό μητρώο που θα εκδοθεί μεταγενέστερα δεν είναι καθαρό, την ανακαλούν.   •    Η διαδικασία εγγραφής στο taxisnet ολοκληρώνεται σε 3 βήματα αλλά και ποια δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσεται στην εφορία για να παραλάβετε τον κλειδάριθμο του taxisnet.

   Α. Αίτηση εγγραφής ηλεκτρονικά

   Β. Αυτοπρόσωπη παρουσία στη Δ.Ο.Υ. για έγκριση της αίτησης

   Γ. Ενεργοποίηση λογαριασμού ηλεκτρονικά

      Αίτηση εγγραφής ηλεκτρονικά Περιγραφή Βήματος:

      Συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής, δηλώνοντας το όνομα (username) και τον κωδικό (password) που επιθυμείτε να έχετε ως χρήστης του συστήματος.

      Με την επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγχων του  συστήματος καταχωρείται η αίτηση λαμβάνετε σημείωμα στο οποίο αναγράφονται  ο Α.Φ.Μ., η ημερομηνία και η ώρα υποβολής της αίτησης καθώς επίσης και η  προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να μεταβείτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για να  παραλάβετε τον κλειδάριθμο και να ολοκληρώσετε το δεύτερο βήμα.

       Αναλυτικά: Πηγαίνετε στην ιστοσελίδα   https://www1.gsis.gr/registration/chooseRegistrationType.htm  όπου βρίσκονται  οι υπηρεσίες πιστοποίησης της εφαρμογής TAXISnet και επιλέξτε «Αρχική Εγγραφή» (Εικόνα 1).

      Εναλλακτικά μπορείτε να πάτε στην ιστοσελίδα  www.gsis.gr και να επιλέξετε «Υπηρεσίες προς την Δημόσια Διοίκηση» και στην συνέχεια «Εγγραφή Νέου Χρήστη» και «Αρχική Εγγραφή»

      Τα απαιτούμενα στοιχεία που πρέπει να συμπληρωθούν στη φόρμα εγγραφής  είναι:  

   1)Username

    2)Κωδικός

    3) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)  

    4) Επώνυμο    

    5) Όνομα  

    6)Όνομα Πατρός  

    7)Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)    

    8)Αριθμός τηλεφώνου  

    9)Αριθμός κινητού τηλεφώνου (προαιρετικά)

   10) Φαξ (προαιρετικά)  

      Πληροφορίες για τα πεδία: Συμπληρώστε υποχρεωτικά τα πεδία που σημειώνονται  με αστερίσκο (*).

      Username: Πρέπει να αποτελείται από 3-20 λατινικούς χαρακτήρες ή νούμερα.  Πατώντας το το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με μια προτεινόμενη τιμή.

      Κωδικός (password): Πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 5 χαρακτήρες και να  περιέχει και νούμερα. Συμπληρώστε την ίδια τιμή και στο πεδίο Επιβεβαίωση κωδικού. Θα πρέπει να θυμάστε τα δύο αυτά στοιχεία γιατί θα τα χρησιμοποιήσετε στο Βήμα 3 Τα πεδία Αρ. τηλεφώνου, Αρ. κινητού τηλεφώνου και Fax δέχονται από 10 ψήφιους έως 20-ψήφιους αριθμούς (χωρίς κενά και παύλες).

      Επιπλέον, για διεθνείς αριθμούς γίνεται δεκτό το σύμβολο + στην αρχή του αριθμού το οποίο μετατρέπεται σε 00.

      Δηλώστε το κινητό σας τηλέφωνο αν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά μηνύματα.

      Στο πεδίο Γράμματα εικόνας συμπληρώστε τα γράμματα που διακρίνετε στην εικόνα.  Εάν τα γράμματα δεν είναι ευδιάκριτα πατήστε το για να δοκιμάσετε μια άλλη  εικόνα.

      Υποβολή: Πατώντας "Υποβολή", οι τιμές που συμπληρώσατε στα πεδία θα ελεγχθούν ως προς την εγκυρότητά τους. Σε περίπτωση λανθασμένης εισαγωγής, θα εμφανιστεί  κατάλληλο μήνυμα λάθους δίπλα στο αντίστοιχο πεδίο. Σε περίπτωση επιτυχημένης  εισαγωγής η αίτηση εγγραφής σας θα καταχωρηθεί.

      Επιστροφή: Πατώντας "Επιστροφή", θα μεταβείτε στο βήμα 1 της διαδικασίας εγγραφής.  

      Μετά την υποβολή: Εμφανίζεται στην οθόνη ενημερωτικό μήνυμα για την επιτυχή ολοκλήρωση της αίτησης.

      Στο μήνυμα, που μπορείτε αν θέλετε να το εκτυπώσετε επιλέγοντας «Εκτύπωση», αναφέρεται ότι για να ολοκληρώσετε την διαδικασία θα πρέπει να πάτε σε  οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. εντός 3 μηνών από την ημερομηνία που υποβάλλατε την ηλεκτρονική αίτηση.

      Επίσης, σας ενημερώνει ότι σε περίπτωση που έχουν μεταβληθεί τα προσωπικά σας στοιχεία (π.χ. αστυνομική ταυτότητα) και δεν έχετε ενημερώσει την Δ.Ο.Υ.,  θα πρέπει να πάτε στην Δ.Ο.Υ. όπου ανήκετε.

      Μεταβαίνετε στο τμήμα Μητρώου οποιασδήποτε Δ.Ο.Υ. και ζητάτε να λάβετε τον κλειδάριθμο.

      Δικαιολογητικά Απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία σας στη Δ.Ο.Υ. Το μόνο στοιχείο που απαιτείται είναι ο Α.Φ.Μ. και το έγγραφο  ταυτοποίησης (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, ταυτότητες των Ενόπλων  Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, κέντρο αλλοδαπών, ταυτότητα Ευρωπαϊκής Ένωσης, ταυτότητα Ομογενούς, Ειδικά Δελτία Πολιτικών Προσφύγων κ.λπ.) το  οποίο πρέπει να είναι καταχωρημένο στο ΜΗΤΡΩΟ TAXIS.

      Αν τα προσωπικά σας  στοιχεία έχουν μεταβληθεί, όπως για παράδειγμα η αστυνομική ταυτότητα, τότε θα πρέπει να μεταβείτε στην Δ.Ο.Υ. όπου ανήκετε. Για την περίπτωση που ένα Φυσικό Πρόσωπο αδυνατεί να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. για να παραλάβει τον κλειδάριθμο και να ολοκληρώσει τη διαδικασία πιστοποίησης, θα προσκομίζεται Ειδικό Πληρεξούσιο για τη συγκεκριμένη  διαδικασία πιστοποίησης χρονικής διάρκειας τεσσάρων μηνών.

      Ενεργοποίηση του λογαριασμού ηλεκτρονικά Περιγραφή Βήματος:

      Με τη χρήση του κλειδαρίθμου ενεργοποιείτε ηλεκτρονικά τον λογαριασμό σας.

       Στο βήμα αυτό σας ζητείται να αλλάξετε τον αρχικό κωδικό πρόσβασης (password). Η ενεργοποίηση του λογαριασμού απαιτεί τη γνώση 3 κωδικών: το όνομα χρήστη (username), τον κωδικό πρόσβασης (passwrd) και τον κλειδάριθμο, ο οποίος  παραλαμβάνεται μόνο από εσάς.

      Αναλυτικά:Πηγαίνετε στην ιστοσελίδα https://www1.gsis.gr/registration/chooseRegistratinType.htm όπου βρίσκονται οι υπηρεσίες πιστοποίησης της εφαρμογής TAXISnet και επιλέξτε «Ενεργοποίηση Λογαριασμού» (Εικόνα 7).

      Εναλλακτικά μπορείτε να πάτε στην ιστοσελίδα www.gsis.gr και να επιλέξετε «Υπηρεσίες προς την Δημόσια Διοίκηση» και στην  συνέχεια «Ενεργοποίηση Λογαριασμού» και ξανά «Ενεργοποίηση Λογαριασμού» .

      Username / Κωδικός: Συμπληρώστε το username και τον κωδικό (password) που  επιλέξατε κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής στο TAXISnet.

      Κλειδάριθμος: Ο αριθμός που σας δόθηκε κατά την πιστοποίησή σας στη ΔΟΥ. Συμπληρώστε τον με ακρίβεια, συμπεριλαμβάνοντας τις παύλες. 

      Στο πεδίο Γράμματα εικόνας συμπληρώστε τα γράμματα που διακρίνετε στην εικόνα. Εάν τα γράμματα δεν είναι ευδιάκριτα πατήστε το για να δοκιμάσετε μια άλλη εικόνα.

     Επόμενο: Πατώντας "Επόμενο", μεταφέρεστε στην οθόνη αλλαγής του κωδικού πρόσβασης. Επιστροφή: Πατώντας "Επιστροφή", θα μεταβείτε στην αρχική σελίδα της υπηρεσίας πιστοποίησης.

     Ο κωδικός αυτός θα αντικαταστήσει τον προηγούμενο κωδικό σας και θα είναι αυτός με τον οποίον θα συνδέεστε στο σύστημα. 


    http://www.dikaiologitika.gr/

  • Πως θα αποκτήσω ΑΜΚΑ;

   Εσείς και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς σας, μπορείτε να αποκτήσετε το δικό σας AMKA στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και στα γραφεία ΑΜΚΑ που λειτουργούν σε Ασφαλιστικά Ταμεία σε όλη την Ελλάδα.

   Απαραίτητα δικαιολογητικά ανά κατηγορία είναι τα εξής:

    1. Για Έλληνες Υπηκόους
     • Tο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Δελτίο Ελληνικής Στρατιωτικής Ταυτότητας.
     • Για ανήλικα άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το γονέα ή το νόμιμο εκπρόσωπό του.
    2. Για Ξένους Υπηκόους:
     • Το Δελτίο Ταυτότητας ομογενούς ή δελτίο ταυτότητας (αντίστοιχο της ελληνικής αστυνομικής) ή διαβατήριο
     • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά, όταν δεν υπάρχει δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή τα έγγραφα αυτά δεν περιέχουν τα ζητούμενα για την απογραφή στοιχεία
     • Για ανήλικα άτομα που γεννήθηκαν στην Ελλάδα απαιτείται η ληξιαρχική πράξη γέννησης.

   Απαραίτητα Δικαιολογητικά απόκτησης ΑΜΚΑ μέσω εκπροσώπου:
   Εκτός των παραπάνω αναφερομένων δικαιολογητικών, απαιτείται:

     • Ταυτότητα ή διαβατήριο ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του εκπροσώπου και επιπλέον
     • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι εκπροσωπεί τον δικαιούχο.

   Διαδικασία μεταβολής ή επικαιροποίησης στοιχείων:
   Είναι δυνατή η μεταβολή και η επικαιροποίηση των στοιχείων όσων έχουν ήδη ΑΜΚΑ (όπως όνομα, τηλέφωνο, δ/νση, ασφαλιστικός φορέας κ.λπ.), μέσω των ΚΕΠ ή των γραφείων ΑΜΚΑ, με πρωτοβουλία του ενδιαφερομένου.

  • Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των παρεχόμενων από τον ΟΑΕΕ υπηρεσιών στους Ασφαλισμένους και Συνταξιούχους, οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες δίνουν την δυνατότητα για : 
   • Εκτύπωση Βεβαίωσης Εισφορών Ασφαλισμένου
   • Παρακολούθηση της πορείας συνταξιοδοτικού αιτήματος
   • Εκτύπωση Τρίμηνου Ενημερωτικού Σημειώματος Συντάξεων
   • Εκτύπωση Βεβαίωσης Αποδοχών Συνταξιούχου

   Η διαδικασία εγγραφής στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες αποτελείται από τα παρακάτω βήματα :
   • Συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης δηλώνοντας τους κωδικούς χρήστη που επιθυμείτε.
   • Προσέλευση ενδιαφερομένου (ή εξουσιοδοτημένου ατόμου) σε οποιοδήποτε Τμήμα του ΟΑΕΕ έχοντας μαζί σας :
    1. Αστυνομική Ταυτότητα
    2. Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας
    3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
    για να σας αποδοθεί κλειδάριθμος ενεργοποίησης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
   • Ενεργοποίηση χρήστη με εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης που επιλέξατε και του κλειδάριθμου που σας αποδόθηκε από το Τμήμα του ΟΑΕΕ κατά την πρώτη είσοδο στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΕ.

   Πατήστε εδώ για είσοδο ή εγγραφή ή για ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού Κλειδάριθμου στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ. 

   Για οποιοδήποτε πρόβλημα που αφορά τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΕ (εγγραφή-κλειδάριθμος κ.τ.λ.) ενημερωθείτε απο τις Συχνές Ερωτήσεις-Θέματα Internet που βρίσκονται εδώ  ή επικοινωνήστε μαζί μας ηλεκτρονικά στο mhxtebe@oaee.gr επισυνάπτοντας το Α.Φ.Μ και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
    
  •   Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των παρεχόμενων από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπηρεσιών στους Ασφαλισμένους και Συνταξιούχους του Ιδρύματος, αξιοποιώντας ως βασικό εργαλείο τις νέες τεχνολογίες, οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες δίνουν τη δυνατότητα άντλησης των ατομικών στοιχείων ασφάλισης, υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης και παρακολούθηση της πορείας της, μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

      Η διαδικασία εγγραφής των φυσικών προσώπων (είτε για νέους απογραφόμενους είτε για ήδη ασφαλισμένους) στην ψηφιακή υπηρεσία προβλέπει τα παρακάτω τρία βήματα: 

   • Συμπλήρωση στοιχείων ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής, δηλώνοντας τους κωδικούς πρόσβασης που επιθυμείτε να αποκτήσετε ως χρήστης της υπηρεσίας Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας για την πιστοποίηση σας.
   • Προσέλευση σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Τμήμα Μητρώου, έχοντας μαζί σας την εκτύπωση των στοιχείων εγγραφής και είτε το ασφαλιστικό σας βιβλιάριο (για τους απογεγραμμένους ασφαλισμένους), είτε τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για την απογραφή άμεσα σφαλισμένου (για νέους απογραφόμενους). Μέσω ειδικής συναλλαγής του ΟΠΣ-ΙΚΑ θα αποδοθεί ο κλειδάριθμος για την ενεργοποίηση σας ως χρήστης των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.
   • Ενεργοποίηση χρήστη με εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης που επιλέξατε και του κλειδάριθμου που σας αποδόθηκε από το υποκατάστημα μέσω ειδικού συνδέσμου της ηλεκτρονικής υπηρεσίας για την πιστοποίηση ασφαλισμένου.

   Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο κλειδάριθμος δεν παραλαμβάνεται από τον ασφαλισμένο αυτοπροσώπως, θα πρέπει το άτομο που τελικά παραλαμβάνει τον κλειδάριθμο να προσκομίζει θεωρημένη εξουσιοδότηση του ασφαλισμένου.

   Πατήστε  για είσοδο στην Hλεκτρονική Yπηρεσία - Πιστοποίηση Ασφαλισμένου.