Για τον Ιούνιο του 2023 αντί του Σεπτεμβρίου 2022, μετατίθεται η αυτόματη ενημέρωση βάσης Μητρώου Φορολογουμένων μέσω Διασύνδεσης με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην με Αριθμ. Δ.Σ.Σ. Α 1111685 ΕΞ 2022 απόφαση σχετικά με την αναθεώρηση του επιχειρηματικού σχεδίου της ΑΑΔΕ. Δείτε παρακάτω ποια έργα - δράσεις μεταφέρονται στο 2023.

ΕΡΓΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 2023

Α/Α ΣΤΟ ΕΣ 2022

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΔΡΑΣΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

1

Ανάπτυξη εφαρμογής (application) κινητών συσκευών για πρόσβαση σε υπηρεσίες της ΑΑΔΕ

12/2022

Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 07/2023

2

Ανάπτυξη αγγλικής έκδοσης της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ

12/2022

Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 06/2023

5

Ανάπτυξη εφαρμογής μερικού επιτόπιου ελέγχου μέσω tablets (ElenxisLive) Πρόσβαση στο προφίλ φορολογουμένου Ψηφιακή έκδοση Σημειώματος Διαπιστώσεων Ελέγχου στους επιτόπιους ελέγχους

09/2022

Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 03/2023

7

Οριστικοποίηση Πλαισίου και Διαδικασίας Ψηφιακών Κοινοποιήσεων

04/2022

Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 3/2023 Προσθήκη εμπλεκομένων: ΔΙΠΑΕΕ

11

Πλήρης αυτοματοποίηση της διαδικασίας πίστωσης των υπερεισπράξεων στους λογαριασμούς των φορολογουμένων ή συμψηφισμού με άλλες οφειλές τους χωρίς την παρεμβολή οποιασδήποτε διοικητικής διαδικασίας •Ανάπτυξη διαδικτυακής Υπηρεσίας (Web Service) με πιστωτικά Ιδρύματα για περιορισμό υπερεισπράξεων

10/2022

Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 6/2023 Προσθήκη εμπλεκομένων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, διασ ΑΕ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ιδρυματα

12

Διαδικασίες και ενέργειες για την αποδοχή καρτών εξωτερικού στις πληρωμές φορολογικών και τελωνειακών υποχρεώσεων

12/2022

Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 06/2023 Προσθήκη εμπλεκομένων: ΓΓΠΣΔΔ, ΔΙΑΣ ΑΕ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

13

Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα Επιστροφών φόρου -Μελέτη και επιχειρησιακές απαιτήσεις (03/2022) -Υλοποίηση ψηφιακής διαδικασίας κεντρικών επιστροφών φόρου εισοδήματος ΝΠ που είναι ενήμερα , χωρίς αίτηση.

12/2022

Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 03/2023

10

Ψηφιακή έκδοση φορολογικής ενημερότητας σε περιπτώσεις οφειλής με κριτήριο το προφίλ οφειλετών

09/2022

Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 4/2023 Προσθήκη εμπλεκομένων: ΔΕΦΚ&ΦΠΑ, ΕΦΚΑ νεοσ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:Ψηφιακή έκδοση φορολογικής ενημερότητας σε περιπτώσεις οφειλής με παρακράτηση

18

Δημιουργία πλατφόρμας ψηφιακής υποβολής δηλώσεων λοιπών φόρων που υποβάλλονται χειρόγραφα

12/2022

Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 06/2023

22

Αυτόματη ενημέρωση βάσης Μητρώου Φορολογουμένων μέσω Διασύνδεσης με το Μητρώο Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

06/2022

Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 4/2023 Προσθήκη εμπλεκομένων: Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, Ελληνική Αστυνομία

24

Αυτόματη ενημέρωση βάσης Μητρώου Φορολογουμένων μέσω Διασύνδεσης με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)

09/2022

Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 6/2023 Προσθήκη εμπλεκομένων: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ΓΕΜΗ

30

Επικαιροποίηση του αρχείου χρη ματοπιστωτικών προϊόντων και αναλυτικών χρη ματοπιστωτικών συναλλαγών

12/2022

Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 03/2023

37

Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής για τα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ που εκδίδονται με χειρόγραφη διαδικασία (λοιπές περιπτώσεις - πλην του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ μετά από έλεγχο)

11/2022

Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 9/2023

68

Ένταξη των Τελωνειακών Υπηρεσιών στο Ηλεκτρονικό Κατασχετήριο μέσω συστήματος Eispraxis

12/2022

Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 07/2023 Τροποποίηση εμπλεκομένων: δεε αντί για ΔΕΛ

54

Ανάπτυξη εφαρμογής για ψηφιακά αιτήματα και εγκρίσεις παραλαβής οχημάτων από αναπήρους μέσω διασύνδεσης με τον ΕΦΚΑ

12/2022

Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 09/2023

59

Υλοποίηση μηχανισμού παρακολούθησης εφοδιαστικής αλυσίδας καπνικών προϊόντων

12/2022

Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 09/2023

64

Προμήθεια γεφυροπλαστιγγών σε 5 Τελωνεία

12/2022

Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 07/2023

58

Απλοποίηση και εκσυγχρονισμός της διαδικασίας έκδοσης και διακίνησης πιστοποιητικού ταξινόμησης οχημάτων, μέσω της μηχανογραφικής παρακολούθησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

12/2022

Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 10/2023

6

Κατάρτιση μελέτης συμπεριφορικής ανάλυσης σε μια κατηνορία οφειλετών

12/2022

Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 06/2023

7

Διενέργεια δράσεων εθελοντισμού από την ΑΑΔΕ

12/2022

Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 12/2023

25

Υλοποίηση των προδιαγραφών για την εφαρμογή καταχώρησης, επεξεργασίας, ελέγχου, έγκρισης και παρακολούθησης των αιτήσεων υπαγωγής στις διατάξεις των 5Α, 5Β και 5Γ του ΚΦΕ

12/2022

Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 11/2023

26

Δημιουργία Δικτυακού Τόπου Ανάρτησης Αποτελεσμάτων Υπηρεσιών στο Intranet

06/2022

Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 06/2023

Πηγή : e-forologia.gr