Η «Χρήστος Σερέτης & Συνεργάτες» με σωρευμένη εμπειρία ετών στην διαχείριση σύνθετων προβλημάτων αποτελεί πολύτιμο σύμβουλο για την οικογενειακή επιχείρηση. Με αιγίδα το τρίπτυχο «Οικογένεια- Επιχείρηση- Ιδιοκτησία» συμβάλουμε ώστε η επιχείρηση σας να μπορέσει να καθορίσει τους αναπτυξιακούς στόχους της. Σε πλήρη εναρμόνιση με τις οικογενειακές ανάγκες ή ιδιαιτερότητες. Στόχος να ανταποκρίνεται δίχως ταλαντεύσεις και κλυδωνισμούς στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες που απαιτούν λήψη σημαντικών αποφάσεων, διασφαλίζοντας την κερδοφορία αλλά και την συνέχεια της, από γενιά σε γενιά. Η «Χρήστος Σερέτης & συνεργάτες» προστατεύει εσάς αλλά και τον οικογενειακό σας περίγυρο από τους φορολογικούς  κι επιχειρηματικούς κινδύνους, αναζητώντας το μεγαλύτερο όφελος.

Έτσι λοιπόν: 

Προσαρμόζουμε στην οικογενειακή σας επιχείρηση πρακτικές διοίκησης μεγαλύτερων επιχειρηματικών σχημάτων. Έτσι επιτυγχάνουμε καλύτερη οργάνωση, αποτελεσματικότητα, ανάπτυξη, αποδόσεις και μειώνουμε τον επιχειρηματικό κίνδυνο. 

Μαζί σας χαράσσουμε βήμα-βήμα την μετάβαση της επιχείρησης στις επόμενες γενιές. Με κριτήριο το μικρότερο κόστος αλλά και ένα ομαλό «πέρασμα» στο μέλλον, φτιάχνουμε το σχέδιο που θα διασφαλίσει την συνέχεια.

Αναζητώντας το καλύτερο για την οικογενειακή σας περιουσία, διαμορφώνουμε στρατηγική με έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση για θέματα μεταβιβάσεων ακινήτων, μεγάλης ακίνητης περιουσίας, γονικών παροχών και κληρονομικά ζητήματα. Αποφεύγουμε έτσι τυνχόν παρενέργειες μιας μεταβίβασης χωρίς σχεδιασμό, όπως οι οικογενειακές συγκρούσεις και τα υψηλά κόστη. 

Στοχεύοντας στην μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης συντάσσουμε και υποβάλλουμε συνδυαστικά φορολογικές δηλώσεις υπολογίζοντας άμεσα τον φόρο και ρυθμίζοντας τυχόν προηγούμενες εκκρεμότητες σε ΔΟΥ και ασφαλιστικούς φορείς. Εντοπίζουμε τις πλέον συμφέρουσες λύσεις για ζητήματα ακινήτων και τεκμηρίων.