Η «Χρήστος Σερέτης & Συνεργάτες»  με την υπηρεσία Μισθοδοσίας (Payroll Outsourcing) , παρέχει ένα σταθερό μοντέλο διαχείρισης μισθοδοσίας στα μέτρα κάθε επιχείρησης. Με 20 ετή εμπειρία στο αντικείμενο και γνώση των ιδιαιτεροτήτων διαφορετικών οικονομικών κλάδων, ακολουθούμε εφαρμοσμένες πρακτικές. Έτσι  εξασφαλίζουμε την άμεση επίλυση εργατικών-ασφαλιστικών θεμάτων. Ταυτόχρονα με συνεχή εναρμόνιση με την ισχύουσα νομοθεσία και τους ευρωπαϊκούς κανόνες. 

Το μοντέλο μας επιτυγχάνει άμεση μείωση του διοικητικού κόστους, απαλλάσσοντας την επιχείρηση από την ολοένα αυξανόμενη επιβάρυνση που προκαλεί η διατήρηση του ενδο-επιχειρησιακού συστήματος μισθοδοσίας. Παράλληλα απελευθερώνει τις δημιουργικές δυνάμεις του επιχειρηματία, αφού δεν απαιτείται πλέον η ενασχόλησή του με χρονοβόρες διαδικασίες διεκπεραίωσης, τις οποίες αναλαμβάνουμε εξ’ ολοκλήρου. 

Αναλυτικά οι  υπηρεσίες μας:

 • Μηνιαία διαδικασία έκδοσης μισθοδοσίας (μισθών, έκτακτων αμοιβών, υπερωριών, ασθενειών, προκαταβολών, δανείων, παροχών σε είδος)

 • Μηνιαία διαδικασία υπολογισμού και ηλεκτρονικής υποβολής ασφαλιστικών εισφορών και ΦΜΥ

 • Παροχή αποδείξεων πληρωμής, μισθοδοτικών καταστάσεων, λογιστικών άρθρων και οποιονδήποτε εκτυπώσεων μισθοδοτικών στοιχείων ζητηθούν

 • Διεκπεραίωση μαζικών πληρωμών εργαζομένων μέσω εξαγωγής αρχείου για τράπεζα και ηλεκτρονική αποστολή των αποδείξεων πληρωμών τους αν ζητηθεί

 • Στατιστικά στοιχεία για προσωπικό και αμοιβές

 • Προϋπολογισμοί Budget

 • Αμοιβές μελών ΔΣ, Διαχειριστών εταιρειών

 • Διαχείριση και ηλεκτρονική υποβολή όλων των εντύπων στην ηλεκτρονική εφαρμογή ΕΡΓΑΝΗ του υπουργείου Εργασίας

 • Αντιπροσώπευση των πελατών στους ελληνικούς ασφαλιστικούς φορείς

 • Υπηρεσίες ανθρωπίνου δυναμικού ( Καρτέλες εργαζομένων, Βιβλίο αδειών, Βιβλίο υπερωριών, συμβάσεις εργαζομένων, συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα κ.τ.λ.)

 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ασφαλιστικά και εργατικά ζητήματα καθώς και έγκυρη ενημέρωση των πελατών για οποιαδήποτε αλλαγή στην εκάστοτε εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία

 • Συνεργασία με εξειδικευμένους και έμπειρους Συνεργάτες σε περιπτώσεις ειδικών θεμάτων (Εργατολόγους, Δικηγόρους, Ορκωτούς Ελεγκτές κ.λ.π.)