Το πελατολόγιο της Χρήστος Σερέτης & Συνεργάτες αφορά σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και περιλαμβάνει από εγχειρήματα στους χώρους της εστίασης και της εκπαίδευσης έως και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, γιατρούς, δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές, συμβολαιογράφους κ.ά. 

Ανεξάρτητα από τον τομέα της δραστηριότητάς τους, οι πελάτες μας χαρακτηρίζονται από το καινοτόμο και δημιουργικό τους πνεύμα καθώς και την ικανότητα επιτυχούς προσαρμογής τους σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Οι πελάτες μας είναι οι σημαντικότεροι συνεργάτες μας!